Pridaj sa k nám do predajne. Máš nos na dobré veci a srdce na správnom mieste?Pridaj sa k nám a vytvárajme spolu ekologické zajtrajšky. Viac info tu

Aby sa tvoj košík nestratil,
prihlás sa do svojho účtu. Prihlás sa

Reklamačný poriadok

NOSENE s.r.o so sídlom Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 111075/B IČO: 50 291 203 , DIČ: 2120277896, IČ DPH: SK2120277896

Právo zákazníka na reklamáciu zakúpeného tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, priamo na predajni, telefonicky na tel. čísle 0917 820 679 alebo e-mailom na adrese eshop@nosene.sk.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zakúpený cez internet prineste alebo zašlite, prosím, na adresu NOSENE s.r.o., Stromová 54, 831 01 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý sme vám poslali e-mailom prípadne s tovarom.

Zákazník nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré už bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval pri predaji predmetného tovaru. Zákazník je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. V prípade nákupu cez internet, nezodpovedáme za prípadné poškodenie spôsobené dopravcom.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád a v bežnej kvalite. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím a opotrebovaním.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU ZAKÚPENÉHO CEZ E-SHOP)
Tovar môžete vrátiť do 30 dní od doručenia
Vrátený tovar musí byť:

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VÝMENA / REKLAMÁCIA www.nosene.sk
– s pôvodnými štítkami, nepoškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom
– v pôvodnom obale, ktorý nesmie byť znehodnotený alebo
poškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom
– odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní –
za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.
– nie je povinné uviesť dôvody vrátenia tovaru, avšak týmito informáciami
nám pomáhate zlepšiť našu ponuku
– pokiaľ Vám nevyhovuje vrátenie peňazí na bankový účet, informujte nás o
Vami požadovanom spôsobe.
Peniaze budú vrátené do 30 dní.

VÝMENA TOVARU
– Tovar môžete vymeniť do 30 dní od doručenia. Požadovaný stav vráteného
tovaru je uvedený v odstúpení od zmluvy (viď. hore)
– V prípade záujmu výmenu zakúpeného tovaru za iný tovar je potrebné
napísať nám túto skutočnosť a o aký tovar máte záujem
– K novému tovaru obdržíte faktúru vystavenú v plnej výške ceny tovaru.
– V prípade ak bude suma vymeneného tovaru vyššia, tento uhradíte pri
doručovaní výmeny alebo úhradou vystavenej faktúry. Preplatok Vám
bude vrátený na Váš účet.

Záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať zákazníkovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru – 24 mesiacov /platí pre nový tovar s originálnou visačkou/.

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru, ak je to možné. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protocol, ktorý potvrdí, že zákazník predávaný tovar alebo službu reklamoval a tiež vysvetlí, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru;
  • výmenou tovaru;
  • vrátením kúpnej ceny tovaru;
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Všeobecne je možné poskytnúť jednorázovú zľavu vo výške 10 % na tovar s neodstrániteľnou vadou;
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záverečné ustanovenia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32,
P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel.č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Zhrnutie postupu pri reklamácii:

  1. informujte nás o reklamácii priamo na predajni, telefonicky na tel. čísle 0917 820 679 alebo e-mailom na adrese eshop@nosene.sk;
  2. tovar odošlite poštou inou kuriérskou spoločnosťou alebo prineste osobne na predajné miesto NOSENE na adresu Stromová 54, 831 01 Bratislava (tovar prosíme neposielajte na dobierku);
  3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail;
  4. k reklamovanému tovaru taktiež priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našej predajni  /doklad o kúpe/.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia reklamovaného tovaru osobne alebo od pošty či kuriérskej spoločnosti.

Reklamačný formulár nájdeš a stiahneš tu:

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť: 01.02.2021

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32,
P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel.č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Nič nezmeškaj

Prihlás sa na odber noviniek, neboj nepošleme ti žiadne otravné e-maily.
Iba ti raz týždenne donesieme čo máme nové.

Prihlásiť